ИВБ СОЛАР притежава богат опит в изготвяне на технически проекти за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, разработване на технически ръководства за монтаж и разработване на технологии за монтажните работи, обучение на персонала за техники на монтажа според системата на конструкцията.

pk5.jpg
pk4.jpg
pk7.jpg