ИВБ СОЛАР администрира текущия работен процес, следи за изпълнението на предварителните графици за доставки и монтаж, контролира изпълнението на предписаните монтажни технологии, осигурява екипи по контрол на качеството на монтажа и спазването на заданието. 

 

ИБВ СОЛАР осигурява цялостно проектиране и изграждане на обекти до 200 kWp, на жилищни и индустриални покриви, паркингови конструкции, открити площи. 

pk5.jpg
pk1.jpg
pk1.jpg