ИБВ СОЛАР ООД е създадено през месец октомври 2009 г като част от групата фирми на ПРОФИЛ-И.  Фирмата се развива основно в три направления: търговия и монтаж на елементи и конструкции за фотоволтаични системи, проектиране и изграждане до ключ на фотоволтаични системи, производство и търговия на електроенергия произведена от ВЕИ. 

ИБВ проектира и участва в изграждането на няколко фотоволтаични електроцентрали в България. Основните реализирани проекти са върху покриви на индустриални сгради и върху паркингови конструкции. 

ИБВ проектира, изгради и експлоатира собствена фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 198 kWp. Централата е разположена върху покрит паркинг и на покрива на съществуваща бизнес сграда.

През 2013 г ИБВ проектира и изгради първата електроцентрала с мощност 160 кв, изцяло за собствени нужди, върху индустриален покрив в гр Троян.  

ИБВ СОЛАР участва в планирането, подготовката и монтажа на повечето от  фотоволтаичните обекти на ПРОФИЛ-И ООД в Европа, в качеството на консултант и подизпълнител. ИБВ СОЛАР анализира и обработва техническата документация, организира логистиката и снабдяването, контролира монтажа и качеството на работата на обектите на ПРОФИЛ-И.

 

pk6.jpg
pk6.jpg
pk7.jpg