ИБВ СОЛАР осигурява:

 

  • необходимите технически средства за работа за извършването на различните видове монтажна дейност, съобразена със спецификата на проекта.

  • изготвяне планове за безопасност и здраве.

  • организиране трансфер и настаняване на персонала,

  • снабдяване с машини, контейнери,

  • събиране и обработка на отпадъци

pk4.jpg
pk3.jpg
pk1.jpg